Nové služby v seminári

Ako už tradične býva zvykom, na konci 5. ročníka sa piataci začínajú pripravovať na prijatie posvätného stavu diakonátu. Pre túto prípravu treba mať potrebný pokoj, aby človek bol schopný načúvať hlasu vo svojom srdci. Preto, aby ich nezaťažovali ešte aj iné starosti a zároveň, aby dali príležitosť ukázať aj ďalším čo v nich je, dochádza na konci letného semestra ku zmene vlády v seminári. A inak tomu nebolo ani tento rok. Pri dnešnom obede sa pán rektor poďakoval, v mene všetkých predstavených, doterajšiemu hlavnému duktorovi Andrejovi Filinovi, hlavnému viceduktorovi Zdenkovi Králikovi, ceremoniárovi Martinovi Daniškovi a viceceremoniárovi Petrovi Minárovi za ich obetavú prácu a za všetok čas, ktorý venovali týmto, nie ľahkým, úloham.

Keďže však potrebujeme mať niekoho zodpovedného, kto by sa stal akýmsi „prostredníkom“ medzi predstavenými a seminaristami, tak pán rektor následne oznámil rozhodnutie predstavených o menovaní „novej vlády“:

Hlavný duktor: Pavol Ďurana Žilinský ceremoniár: Peter Becík
Hlavný viceduktor: Rastislav Najdek Nitriansky ceremoniár: Tomáš Gračka