Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 17. mája 2015, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli predovšetkým poďakovať predchádzajúcej vláde, za všetko čo pre nás robili, za celú ich obetavú službu a zaželať im veľa úspechu a elánu aj do ďalších pozícií, ktoré má pre nich pripravené Pán.
A zároveň by sme chceli aj popriať veľa trpezlivosti a sily pre novú vládu, ktorá od dnes preberá neľahké povinnosti na svoje plecia.

Odstupujúca vláda:

Hlavný duktor: Daniel Balej Žilinský ceremoniár: Tomáš Pavlík
Hlavný viceduktor: Anton Štefánek Nitriansky ceremoniár: Jozef Hlavina

Nová vláda:

Hlavný duktor: Ľuboš Utekal Žilinský ceremoniár: Michal Mesjar
Hlavný viceduktor: Jozef Gondek Nitriansky ceremoniár: Peter Mišovič

Zároveň chceme poďakovať aj vedúcemu schóly Michalovi Mesjarovi, pod ktorého vedením sa naša schóla skvalitnila, a tak dokázala svojimi hlasmi obohatiť a skrášliť liturgické slávenia. Do tejto neľahkej úlohy chceme vyprosiť orodovanie sv. Cecílie a predovšetkým veľa Božích milostí nášmu spolubratovi Marekovi Duhárovi, ktorého dnes predstavení do tejto funkcie menovali.

Komentuj

*