Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 15. mája 2016, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli predovšetkým poďakovať predchádzajúcej vláde, za všetko čo pre nás robili, za celú ich obetavú službu a zaželať im veľa úspechu a elánu aj do ďalších pozícií, ktoré má pre nich pripravené Pán.
A zároveň by sme chceli aj popriať veľa trpezlivosti a sily pre novú vládu, ktorá od dnes preberá neľahké povinnosti na svoje plecia.

Odstupujúca vláda:

Hlavný duktor: Ľuboš Utekal Žilinský ceremoniár: Michal Mesjar
Hlavný viceduktor: Jozef Gondek Nitriansky ceremoniár: Peter Mišovič

Nová vláda:

Hlavný duktor: Peter Juan Pablo Bako Žilinský ceremoniár: Miroslav Crkoň
Hlavný viceduktor: Dominik Ondriaš Nitriansky ceremoniár: Michal Peťovský

Zároveň chceme poďakovať aj vedúcemu schóly Marekovi Duhárovi, pod ktorého vedením sa naša schóla skvalitnila, a tak dokázala svojimi hlasmi obohatiť a skrášliť liturgické slávenia. Do tejto neľahkej úlohy chceme vyprosiť orodovanie sv. Cecílie a predovšetkým veľa Božích milostí nášmu spolubratovi Martinovi Maliniakovi, ktorého dnes predstavení do tejto funkcie menovali.

Komentuj

*