Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 25. mája 2017, počas obeda, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli predovšetkým poďakovať predchádzajúcej vláde, za všetko čo pre nás robili, za celú ich obetavú službu a zaželať im veľa úspechu a elánu aj do ďalších pozícií, ktoré má pre nich pripravené Pán.
A zároveň by sme chceli aj popriať veľa trpezlivosti a sily pre novú vládu, ktorá od dnes preberá neľahké povinnosti na svoje plecia.

Odstupujúca vláda:

Hlavný duktor: Peter Juan Pablo Bako Žilinský ceremoniár: Miroslav Crkoň
Hlavný viceduktor: Dominik Ondriaš Nitriansky ceremoniár: Michal Peťovský

Nová vláda:

Hlavný duktor: Jozef Biely Žilinský ceremoniár: Jaroslav Šmehíl
Hlavný viceduktor: Róbert Holečka Nitriansky ceremoniár: Matúš Sýkora

 

Komentuj