Školský rok sa blíži k svojmu zavŕšeniu. Bratia piataci majú pred diakonskou vysviackou, na ktorú je potrebné sa čo najlepšie pripraviť. A teda, aby im aj predstavení uľahčili z ich starostí, 24. mája 2018, počas večere, vyhlásili novú vládu, ktorá bude mať najbližší rok na starosti všetky seminárske akcie.

Pri tejto príležitosti by sme sa chceli predovšetkým poďakovať predchádzajúcej vláde, za všetko čo pre nás robili, za celú ich obetavú službu a zaželať im veľa úspechu a elánu aj do ďalších pozícií, ktoré má pre nich pripravené Pán.
A zároveň by sme chceli aj popriať veľa trpezlivosti a sily pre novú vládu, ktorá od dnes preberá neľahké povinnosti na svoje plecia.

Odstupujúca vláda:

Hlavný duktor: Jozef Biely Žilinský ceremoniár: Jaroslav Šmehíl
Hlavný viceduktor: Róbert Holečka Nitriansky ceremoniár: Andrej Šimonek

Nová vláda:

Hlavný duktor: Martin Maliniak Žilinský ceremoniár: Lukáš Urbaník
Hlavný viceduktor: Július Nemček Nitriansky ceremoniár: Martin Sedláček

 

Komentuj

*