Kňazský seminár 
sv. Gorazda v Nitre

Kňazský seminár sv. Gorazda

v Nitre

Predstavení

Mons. ThLic.  Marian Dragúň

ThLic. Peter Jandura

špirituál

Mgr. Slavomír Trnka

špirituál

ThLic.  Tomáš Pavlík

Ing. Mgr.  Miroslav Šidlo, MBA

rektor

prefekt

vicerektor - ekonóm

Kňazský seminár sv. Gorazda

Samova 14
949 01 Nitra
037 772 17 58
rektorat@ksnr.sk

Sprevádzajte našich seminaristo​v svojimi modlitbami

Prosíme aj o finančnú podporu

IBAN: SK02 0200 0000 0035 4457 2553

Ochrana osobných údajov

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov  gdpr.kbs.sk

Scroll to Top