KSNR
Kňazský Seminár v Nitre

Kňazský seminár sv. Gorazda

v Nitre

"Ut omnes unum sint."

AKTUALITY Duch. obnova pre mladých mužov
modlitba znaky kňazského povolania Kňazské sľuby služba Ťažké rozhodnutie obeta CELIBÁT vzťah rozpoznanie povolania životný plán Časté otázky Duchovný sprievodca

Kňazský seminár sv. Gorazda

Samova 14
949 01 Nitra
037 772 17 58
rektorat@ksnr.sk

Sprevádzajte našich seminaristo​v svojimi modlitbami

Prosíme aj o finančnú podporu

IBAN: SK02 0200 0000 0035 4457 2553

Ochrana osobných údajov

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov  gdpr.kbs.sk