KSNR
Kňazský Seminár v Nitre

Duchovná obnova pre mladých mužov

Pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v dňoch od 8. do 10. decembra 2023. Duchovná obnova určená mladým mužom bude na tému s názvom „Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133). O ubytovanie a stravu je postarané v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda. Program duchovnej obnovy:

PIATOK 8. decembra

18.00 – 19.00 – príchod na duchovnú obnovu

19.00 – sv. omša a spoločná večera

20.00 – úvodné stretnutie

SOBOTA 9. decembra

7.30 – Vstávanie

8.00 – Ranné chvály

8.20 – Raňajky

9.15 – Prednáška

9.45 – Diskusia v skupinkách

10.45 – Možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia

11.30 – Svätá omša s bohoslovcami v kaplnke sv. Gorazda

12.00 – Obed

13.30 – 16.30

  • možnosť vychádzky/ prehliadky mesta
  • možnosť športových aktivít – bedminton, futbal
  • rozhovory so seminaristami

16.45 – Prehliadka Nitrianskeho hradu

17.45 – Vešpery

18.00 – Večera

19.00 – Filmový večer

21.00 – Priestor na adoráciu Najsvätejšej sviatosti

NEDEĽA 10. decembra:

7.00 – Ranné chvály

7.30 – Raňajky

9.00 – sv. omša v Katedrále sv. Emeráma

11.00 – stretnutie so špirituálom

12.00 – obed a ukončenie duchovnej obnovy

Prihlasovací formulár:

https://forms.gle/wPLekr5BH87RnVzS6