Darujte nám 2% z Vašich daní

Svojím príspevkom pre Gorazd n.f., podporíte študentov zo sociálne slabších rodín, našu vydavateľskú činnosť ako aj zlepšenie študijného a formačného prostredia budúcich kňazov.