Diecézne stretnutie mládeže

Počas prvého aprílového víkendu sa v Nitre konalo trojdňové stretnutie mládeže Nitrianskej diecézy P.S. 2019. Pre účastníkov bol pripravený bohatý duchovný, kultúrny a spoločenský program priamo v centre Nitry.

Na otváracej modlitbovej vigílii v miestnom Piaristickom kostole svätého Ladislava sa zúčastnilo približne 500 mladých ľudí z nitrianskej diecézy.

Počas sobotňajšieho programu bola pre mladých pripravená prednáška, rôzne workshopy,  svätá omša, eucharistická adorácia. Počas dňa bola taktiež možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Večer bola možnosť ísť si pozrieť divadelné predstavenie s názvom „Spomeň si na mňa“ v podaní žiakov miestneho cirkevného Gymnázia svätého Cyrila a Metoda a následne sa zúčastniť evanjelizačného večera s názvom „Pretvárame Svet 2019 alebo Priamo do Srdca“.

Celé víkendové podujatie vyvrcholilo v nedeľu 7.apríla o 11-stej hodine predpoludňajšou svätou omšou v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na začiatku bohoslužby pripomenul, že svätá omša bude na oslavu Boha, ale bude aj na duchovný úžitok prítomných.

V homílii hovoril o Kristovom kríži. Vychádzal z toho, že Cirkev tým, že krátko pred Veľkou nocou zahaľuje kríže, privádza veriacich k väčšiemu uvedomeniu si hodnoty Kristovej obety. „Tento starobylý zvyk zahaľovať kríže na Piatu pôstnu nedeľu, ktoré tak zostanú až do Veľkého piatku, nám pripomína nielen smútok týchto dní, ale predovšetkým tajomstvo utrpenia a vykúpenia, ktoré sa uskutočnilo na kríži. Kríž sme si zvykli hodnotiť skôr umelecky – v tom zmysle, ako sa nám páči jeho zobrazenie, lebo tvorí kolorit nášho prostredia, kde žijeme, či dekoráciu nášho bytu. Ale málokedy nám napadne, že za krížom je aj niečo oveľa, oveľa viac. (…) Kríž, ktorý je pre nás znakom viery, má nás viesť aj k tomu, aby sme si s vďakou uvedomovali, akú veľkú obeť za nás priniesol Kristus“. Hlavný celebrant v tejto súvislosti podčiarkol paradox, ktorý veriacim zjavuje atmosféra týchto pôstnych dní: „Božia cesta je cesta nadol. Je to kariéra nadol, ako to vidíme v Ježišovi, ktorý kľačí pri Poslednej večeri a robí otrockú prácu – umýva nohy svojim apoštolom. Naozaj, slovo Boha zostúpilo k nám a žilo medzi nami v osobe sluhu. Toto tajomstvo sa do sŕdc a myslenia raných kresťanov tak veľmi hlboko vrylo, že ho spievali v hymne o Kristovi“.

Mons. Viliam Judák ďalej mladých, ktorí zaplnili katedrálu, uistil, že vo svete má posledné slovo moc jeho nesmiernej lásky, ktorá vychádza z kríža. „A tak ľudstvo zušľachťuje, aby posledné slovo malo svetlo, život, milosrdenstvo, odpustenie.“ Povzbudil prítomných, aby nasledovali Ježiša na jeho ceste nadol. „Aj keď je to nelogické, aj keď je to smiešne. Na tejto ceste kráčame spolu s ním k novému životu. Ťažko naozaj tejto stratégii porozumieť, ale niekde v hĺbke nášho srdca všetci vieme, že úspech, sláva, vplyv, moc, peniaze, nám nedarujú natrvalo vnútornú radosť a vnútorný pokoj po ktorom tak veľmi túžime. (…) Nasledovanie Ježiša na ceste nadol, znamená nájsť vstup do nového života, do života Ducha, ktorým hýbe Ježiš sám“, povedal biskup. Jedným dychom však dodal, že to vôbec neznamená, žeby sa človek nemal usilovať o úspech v každej oblasti – aj v škole, na pracovisku, v športe, kdekoľvek. „Buďme dobrí, buďme usilovní, ale čestnou cestou a neurobme si z toho bôžika, ktorému sa klaniame, ktorému obetujeme svoj život“, povedal nitriansky biskup na záver svojho príhovoru.

Na konci svätej omše sa všetci prítomní zverili pod ochranu Nepoškvrnenej Panne Márii.

Diecézne stretnutie mládeže – P.S. 2019 sa skončilo. Keďže sa zavádza tradícia takýchto stretnutí v okruhu Piatej pôstnej nedele, organizátori už teraz začínajú s prípravou budúcoročného stretnutia P.S. 2020.

Foto: Marek Mucha

Prevzaté a upravené: www.biskupstvo-nitra.sk