Deň otvorených dverí MINFA 2010

minfa-dod-14V dňoch 20. – 21. novembra, otvoril svoje dvere Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre pre takmer sto miništrantov, aby si spolu s bohoslovcami zaspomínali na letné tábory MINFA.

Seminaristi z bratislavského a nitrianského seminára si pre nich pripravili zaujímavé aktivity, nechýbal šport, zábava ale predovšetkým duchovný program. Medzi miništrantov zavítal aj otec biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý svojou prítomnosťou i milým slovom povzbudil miništrantov v službe pri Pánovom oltári.

MINištrantská FAra (MINFA) je projekt pre miništrantov štyroch diecéz (Bratislavská, Trnavská, Nitrianska a Žilinská), ktorý organizujú Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Seminaristi pripravujú pre chlapcov týždňové letné tábory s duchovným programom, športom, zábavou i oddychom, kde môžu miništranti načerpať duchovnú posilu a radosť.
Projekt sa realizuje na rôznych farách. Tento rok to bol pätnásty ročník na farách v Pruskom, Zubáku, Hornej Breznici, Hornej Súče a Dolnej Súče, na ktorom sa zúčastnilo 397 chlapcov.