Kandidatúra nitrianskych bohoslovcov 2015

Nitriansky kandidáti 2015Dňa 8. decembra 2015, na Slávnosť Nepoškrvrneného počatia Panny Márie, prijali ôsmi bohoslovci kandidatúru diakonátu a kňazstva. Sú to: Matúš Benko, Peter Hegyi, Igor Kobida, Ján Kollárik, Peter Mišovič, Jozef Šrank, Ľuboš Utekal a Dalibor Vavro. Počas pontifikálnej svätej omše, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, verejne prejavili záujem o prijatie sviatosti posvätného stavu. Pán biskup im pri tejto príležitosti zaželal hojnosť Božích milostí a požehnal im liturgie hodín, ktoré budú od tejto chvíle používať. Modlime sa aj my za našich kanditátov, aby s Božou pomocou dokázali plniť jeho vôľu.