Kňazská vysviacka v Nitre

Kňazská vysviacka 2012 NR16. jún 2012 – piati diakoni nitrianskej diecézy prijali kňazské svätenie z rúk svojho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka. Novokňazmi sú Andrej Filin (Bánovce nad Bebravou), Ondrej Kovaľ (Lukáčovce), Lukáš Ložek (Lukáčovce), Peter Minár (Obyce) a Martin Vitek (Nové Zámky).