Krížová cesta na Kalvárii

Vo štvrtok 14. marca 2019 sa bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre spolu so študentami Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre modlili pobožnosť krížovej cesty na nitrianskej kalvárii. Krížová cesta bola pre nás povzbudením, aby sme sa nebáli spoločne kráčať po ceste kríža a nezabúdali v sebe nosiť slová odpustenia a lásky.

Foto: Martin Ligač

Titulný obrázok: www.visitnitra.eu