Májové dišputy pod hradom

V pondelok 6. mája sa v Konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnilo šieste stretnutie z tradičného cyklu „Dišputy pod hradom“. Našim hosťom bol biblický teológ ThLic. Jozef Šoška, farár z farnosti Brodno, s ktorým sme sa zamýšlali nad témou „Svedectvo Evanjelií o Ježišovom zmŕtvychvstaní“. Po skončení stretnutia bolo pre všetkých prítomných pripravené malé občerstvenie.

Foto: Štefan Lašo