Mariánska akadémia 2015

IMG_6050 - CopyDňa 8. decembra 2015 sa v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda uskutočnila Mariánska akadémia. Pripravili si ju bratia štvrtáci. Slávnostnú prednášku na tému Máriiných výsad mal ThDr. Stanislav Stohl PhD. Medzi najdôležitejšiu výsadu Panny Márie zaradil jej pokoru. Tá bola jej základnou čnosťou, bez ktorej by iné výsady boli len ťažko možné.