Nedeľa Dobrého Pastiera

ŽitavanyNitra: V Nedeľu Dobrého pastiera 17.4.2016 nitrianski seminaristi navštívili Farnosť Žitavany pri Zlatých Moravciach, ktorá je jedna z najstarších farností na Slovensku (prvá písomná zmienka je z roku 1075, v ktorej sa spomína kamenný kostol, na ktorého mieste bola kráľovská drevená kaplnka). Po troch doobedných svätých omšiach, z ktorých jedna bola na filiálke v Machulinciach, sa bohoslovci rozdelili na obed do rodín a poobede na adorácii sa spolu s veriacimi modlili za nové kňazské a rehoľné povolania. Po adorácii nasledoval futbalový zápas na multifunkčnom ihrisku v Machulinciach proti miništrantom, po ktorom nasledovala večera, cez ktorú si seminaristi zaspievali spolu s miestnym miništrantom – harmonikárom – ľudové piesne.

Žilina: V sobotu 16. apríla 2016 sa bohoslovci Žilinskej diecézy zúčastnili konferencie k 50. výročiu úmrtia Vendelína Javorku. Na druhý deň – 4. veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Dobrého Pastiera, navštívili mesto Čadca. V rámci tejto návštevy sa zúčastnili na svätých omšiach vo farnostiach Čadca-Kýčerka, Čadca-mesto a Čadca-Milošová. Popoludňajší program sa konal  v Kostole sv. Jozefa na Kýčerke, kde sa bohoslovci a predstavení seminára  spoločne s miestnymi veriacimi pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Program bol zakončený modlitbou vešpier, ktorej predsedal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Fotogaléria zo Žitavian:

Fotogaléria z Čadce a Žiliny: