Noví akolyti a lektori

Akolyti a lektoriDňa 5. mája 2016, na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, bolo udelené ministérium akolytátu a lektorátu bohoslovcom 3. a 4. ročníka. V Nitre, počas pontifikálnej svätej omše, ktorú celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, bolo udelené ministérium lektorátu Róbertovi Holečkovi a Matúšovi Sýkorovi, a ministérium akolytátu Petrovi Juanovi Pablovi Bakovi, Martinovi Gubricovi, Dominikovi Ondriašovi, Michalovi Peťovskému, Marekovi Sedlárovi, Andrejovi Šimonekovi a Michalovi Zajacovi. Do ich služby im vyprosujeme veľa Božích milostí.