Púť do Ríma

Púť do Ríma

Dňa 10.03.2016 sme sa my bohoslovci spolu s predstavenými vydali na púť do Ríma. Púť, cez ktorú sme prešli štyrmi bránami milosrdenstva. Prvá brána milosrdenstva sa nachádza v Bazilike Santa Maria Maggiore. Toto bola prvá Bazilika, ktorú sme navštívili. Po prezretí Baziliky sa konala sv. omša v kaplnke pápeža Sixta V. Po sv. omši sme navštívili Baziliky v okolí. Na druhý deň sa o 10:00 hodine konala generálna audiencia pri príležitosti tretieho výročia zvolenia pápeža Františka. Pri príhovore sa pápež prihovoril aj nám bohoslovcom a predstaveným, povzbudil nás na ceste ku kňazstvu a požehnal nielen nám, ale aj celému Slovensku. Po audiencii sme sa odobrali do Baziliky sv. Pavla za hradbami, kde sme prešli druhou bránou milosrdenstva. Po prezretí Baziliky sme slávili sv. omšu v kaplnke sv. Štefana. Na tretí deň sme navštívili Baziliku svätého Petra. Tak sme prešli už treťou bránou milosrdenstva. Po prezretí Baziliky sme slávili sv. omšu v podzemí Baziliky. Po nej sme navštívili apoštolský palác. Po tejto návšteve sme sa zhromaždili pred Baziliku a spolu so sv. otcom sa pomodlili Anjel Pána. Na štvrtý deň sme slávili sv. omšu v Bazilike sv. Klimenta nad hrobom sv. Cyrila. Po prezretí Baziliky sme sa odobrali do Baziliky svätého Jána v Lateráne. Tu sme prešli aj poslednou, teda štvrtou bránou milosrdenstva.  Po spoločnom obede a krátkom voľne sme sa odobrali k autobusu, ktorý nás v bezpečí doviezol naspäť do Nitry.