Vigília za každý počatý ľudský život

img_3632V predvečer prvej adventnej nedele sa v Katedrále sv. Emeráma s otcom biskupom Mons. Viliamom Judákom konala Vigília za každý počatý ľudský život v spojení so Svätým Otcom. Pri slávení vešpier otec biskup požehnal adventné vence a v príhovore vyzdvihol hodnotu ľudského života a povzbudil nás k jeho ochrane.