KSNR
Kňazský Seminár v Nitre

Kaplnka v kňázskom seminári sv. Gorazda v Nitre s novými vitrážami

Vitráže vyobrazujú svätcov, ktorí sú spájaní s historickou Nitrou – sv. Gorazda, sv. Svorada, sv. Cyrila a Metoda, sv. Beňadika a sv. Imricha. Ich výber súvisí s úlohou samotnej vitráže, ktorá má vyvolať hlbší duchovný podnet ukrytý v jej symbolike prostredníctvom zmyslov, čo v kombinácii so sakrálnym priestorom kaplnky vytvára ideálny spôsob pre navodenie dokonalej duchovnej atmosféry kaplnky pre formáciu tých, ktorí sa v nej budú stretávať pri individuálnych, alebo spoločných modlitbách.