Kňazský seminár sv. Gorazda v Nit​re

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Miništrantský tábor

Prihláška na tábor:

Miništranti do 15 rokov
(kliknite sem)
Miništranti starší ako 15 rokov
(kliknite sem)

Tešíme sa na vás !