KSNR
Kňazský Seminár v Nitre

Nedeľa Dobrého Pastiera v Žilinskej diecéze

Žilinskí bohoslovci, spolu s pánom prefektom, strávili Nedeľu Dobrého Pastiera vo farnosti Skalité v dekanáte Čadca. Program sa začal už v sobotu večer svätou omšou o 19.25 vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa, po ktorej mali možnosť stráviť večeru s miestnymi kňazmi.

V nedeľu sme program odštartovali tromi svätými omšami v ranných hodinách, na ktorých zazneli aj svedectvá našich spolubratov seminaristov, ktorí sa podelili o svoju skúsenosť s Bohom. Po svätých omšiach sme sa na chvíľu porozprávali s miestnymi farníkmi, a potom sme sa presunuli na obed do rodín, kde sme zažili vrelé rodinné prijatie od farníkov. Počas obedu sme zažili inšpirujúce rozhovory, častokrát plné smiechu, na ktoré isto nezabudneme.

Po výbornom obede v rodinách sme sa presunuli na futbalový zápas bohoslovci verzus miništranti z farnosti Skalité, ktorý bol silami veľmi vyrovnaný.

No a na záver našej návštevy farnosti, sme sa pomodlili slávnostné vešpery, ktorým predsedal diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Ihneď po skončení modlitby vešpier sme večeru strávili s pánom biskupom, pánom farárom Martinom Danišekom a s pánom starostom obce Skalité. Všetkým vyslovujeme úprimné Ďakujeme, za vrúcne privítanie, veselé rozhovory a bohatú účasť veriacich.