Dajme prístrešie Svätej rodine

Lukášovo evanjelium v správe o Ježišovom narodení hovorí o tom ako Jozef 
s Pannou Máriou išli z Nazareta na súpis ľudu do Betlehema. Keďže nebolo 
pre nich miesta v betlehemskom hostinci, ktorý slúžil ako prístrešie 
pre pocestných, museli si hľadať̌ prístrešie inde. Hoci pohostinstvo patrilo 
k náboženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna Mária dala svetu Ježiša. 

Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej pobožnosti – hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Ľudia po deväť večerov pred Vianocami (začína sa 15. decembra a končí sa 23. decembra) putovali s obrazom Svätej rodiny z domu 
do domu ako hľadajúci prístrešie a spoločnou modlitbou sa pripravovali 
na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. 

Hoci nám súčasná situácia neumožňuje konať tradičnú pobožnosť a putovať s obrazom v našich rodinách, môžeme sa upravenú novénu modliť vo svojich domácnostiach, a pripraviť tak svoje rodiny na príchod Spasiteľa.