Nedeľa Božieho slova v seminári

Dňa 26. januára sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnila na podnet rektora seminára prednáška na tému Božie slovo. Pozvaný hosť Blažej Štrba, ktorý je prednášajúcim na Ktedre biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty priblížil bohoslovcom a pozvaným hosťom aké Božie slovo naozaj je a aký je jeho význam v ich živote.

Nedeľa Božieho slova bola ustanovená pápežom Františkom apoštolským listom motu proprio Aperuit illis 30. septembra 2019 a sláviť sa bude každý rok pravidelne v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“.