Online adorácia za nové kňazské povolania

Pri príležitosti Nedele Dobrého pastiera spojme sa v modlitbe za nové kňazské povolania. V nedeľu 25. apríla 2021 o 17:00 vás pozývame pripojiť sa prostredníctvom YouTube kanála nášho seminára k adorácii za kňazské povolania, ktorá sa uskutoční v seminárnej Kaplnke sv. Gorazda.

Nedeľa Dobrého pastiera je zavŕšením týždňa modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania. V sobotu pred touto nedeľou sa v našom seminári koná Deň otvorených dverí a v túto nedeľu seminaristi navštevujú farnosti, aby sme sa vzájomne povzbudili vo viere a modlili sa za nové povolania. Keďže nám to súčasná situácia neumožňuje, môžeme týmto spôsobom spoločne poprosiť Pána, aby poslal nových robotníkov na svoju žatvu.

Pane daj nám dobrých a svätých kňazov!

V túto nedeľu sa v našich diecézach koná aj zbierka na potreby kňazského seminára. Za všetky Vaše milodary, ale aj za všetky vaše modlitby a obety, vám vyprosujeme úprimné Pán Boh odmeň!

Kňazský seminár sv. Gorazda v ktorom sa na svoje povolanie pripravujú seminaristi banskobystrickej, nitrianskej a žilinskej diecézy môžete podporiť aj svojím príspevkom na číslo účtu:

SK02 0200 0000 0035 4457 2553