Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici

V sobotu 13. júna 2020 banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v Katedrále sv. Františka Xaverského vysvätil pre Banskobystrickú diecézu dvoch nových diakonov. Michala Sandánusa z farnosti Bzovík a Pavla Škovránka z farnosti Senec.

Vo svojej homílii biskup Chovanec upriamil pohľad na osobu Jána Krstiteľa, ktorého predložil svätencom ako vzor služobníka. Aj diakon je služobník. Prijíma posvätnú vysviacku na službu.

Ján Krstiteľ bol ten, ktorý sa sám posväcoval, aby potom mohol slúžiť Bohu a predstaviť svetu Božieho Baránka. Hlásal Božie slovo vhod i nevhod. Tak obyčajným ľuďom, ako aj náboženským skupinám i samotnému panovníkovi. Aj diakon je pozvaný hlásať Božie slovo a slúžiť Božiemu ľudu cez vysluhovanie krstu, asistovanie pri uzatváraní sviatosti manželstva a pri samotnom ohlasovaní Božieho slova skrze homíliu.

Diecézny biskup uviedol, že Ján Krstiteľ si bol vedomý, že je len hlasom, priateľom Ženícha, že jeho úloha je ukázať na Krista a nebyť tým, kto je sám v popredí. Aj diakoni, keď pripravia pri svätej omši obetné dary na oltár – neobetujú ich, to je úloha kňaza. Diakon dary pripraví a ide do úzadia.

Skrze tieto obrazy biskup povzbudil nových diakonov, aby si zobrali za svoj vzor práve osobu Jána Krstiteľa – Pánovho predchodcu a príklad muža služby.

Po diakonskej vysviacke dostali noví diakoni aj svoje prvé pastoračné dispozície. Michal Sandánus bude svoju diakonskú službu vykonávať vo farnosti Detva a Pavol Škovránek bude svoju diakonskú službu vykonávať vo farnosti Banská Bystrica – mesto.

Viac informácií a fotogalériu nájdete na stránke Banskobystrickej diecézy tu: https://bbdieceza.sk/diakonska-vysviacka-13-jun-2020/