Schola Cantorum kňazského seminára vydala nové CD

Schola Cantorum Kňazského seminára v Nitre pri príležitosti vydania nového CD Cantate Domino zverejnila aj video jednej z piesní. Dokopy osemnásť skladieb albumu nahrával spevácky zbor počas minulého akademického roku v priestoroch katedrály sv. Emeráma a kaplnky sv. Gorazda v kňazskom seminári.

CD si môžete zakúpiť osobne v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.