Zmena harmonogramu výučby v letnom semestri

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, mimoriadny stav v Slovenskej republike a súvisiace riziká s ochorením Covid-19 je na RKCMBF UK upravený harmonogram výučby v letnom semestri 2019/2020.

Bližšie informácie nájdete na stránke fakulty.

Takisto opatrenia UK nájdete na stránke univerzity.