Deň otvorených dverí pre mladších miništrantov (do 14 rokov (vrátane))

Milí miništranti!  Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční pre Vás  dňa 30.03.2019.  Začíname o 9:30 svätou omšou v Katedrále-Bazilike sv. Emeráma v Nitre. So sebou si nezabudnite doniesť športové a miništrantské oblečenie.

DOD pre miništrantov je určené pre mladších miništrantov (do 14 rokov (vrátane)).