Dišputy pod hradom

Dňa 2. apríla 2019 o 18:00 sa v Konferečnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočni ďalšie stretnutie z cyklu „Dišputy pod hradom“. Našim hosťom bude P. Jozef Hegglin MSC.,  s ktorým  budeme spoločne diskutovať na tému Odpustenie. Všetkých Vás srdečne pozývame.