Dišputy pod hradom aj v októbri

Srdečne vás všekých pozývame na tradičné Dišputy pod hradom, ktoré sa uskutočnia v utorok 1.10.2019 o 18:00 v Konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Pozvanie tentokrát prijal František Krušinský, ktorý nám priblíži svoju misiu v Kanade.