Májové dišputy pod hradom

V pondelok 6. mája o 18:00 sa v Konferenčnej miestnosti pri Kňazkom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutoční ďalšie stretnutie z cyklu „Dišputy pod hradom“. Našim hosťom bude tentokrát biblický teológ ThLic. Jozef Šoška, farár z farnosti Brodno, ktorý sa nám prihovorí na tému Svedectvo Evanjelií o Ježišovom zmrtvychvstaní. Všetkých Vás srdečne pozývame!