2% pre Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Aj tento rok 2015 môžete podporiť Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vašimi 2% z daní.

Upozornenie: tento rok môžete venovať 2% cez Nadáciu Konštantína Filozofa.

ĎAKUJEME!
Potrebné tlačivo: Vyhlásenie na poukázanie dane.