2% pre Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Aj v roku 2016 môžete podporiť Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vašimi 2% z daní.

ĎAKUJEME!
Potrebné tlačivo: Vyhlásenie na poukázanie dane.