2% pre Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

 

Print

Potrebné tlačivo: Vyhlásenie na poukázanie dane