2% pre Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Potrebné tlačivo: Vyhlásenie na poukázanie dane

ĎAKUJEME!