2% pre Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

Aj tento rok 2014 môžete podporiť Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre vašimi 2% z daní – ĎAKUJEME!
Potrebné tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní sumy na stiahnutie