Celoslovenský liturgický deň

sancrosanctum-conciliumPozývame Vás na Celoslovenský liturgický deň, ktorý sa uskutoční 17. októbra 2013 na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Témou Celoslovenského liturgického dňa je Päťdesiat rokov konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii Sacrosanctum Concilium. Prednáša Jeho Eminencia Antonio kardinál Cañizares Llovera, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Program začne o 9.00 hod. svätou omšou v Dóme sv. Martina a pokračuje prednáškou v Aule RKCMBF UK o 10.30 hod.
PDF ikona Pozvánka