Dišputy pod hradom

Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda Vás pozývajú na druhé Dišputy pod hradom. S našim otcom biskupom,  Mons. Viliamom Judákom, budeme diskutovať o príprave na slávenie Vianočných sviatkov. Diskusia s názvom Jezuliatko prichádza sa uskutoční vo štvrtok 13. decembra o 18:00 hod., v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č. 3. Informácie o podujatí nájdete na farskej nástenke.