Dišputy pod hradom

Dňa 5. marca 2019 o 18:00 sa v Konferečnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočni ďalšie stretnutie z cyklu „Dišputy pod hradom“. Našim hosťom bude prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, s ktorým  budeme spoločne diskutovať na tému Migranti a bezdomovci: Útočníci na náš pokoj, alebo ,,bol som pocestný a prichýlili ste ma.“ Všetkých Vás srdečne pozývame.