DOD pre mladších miništrantov

Dňa 30. marca 2019 sa uskutočnilo DOD pre mladších miništrantov v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.  Deň sme začali svätou omšou v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma, ktorú celebroval  rektor seminára Mons. Marián Dragúň. Nasledovala prednáška prefekta Romana Titzeho. Po obede prišiel na rad športový program.