Duchovná obnova

V sobotu 16. marca sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda uskutočnila duchovná obnova pre našich bohoslovcov. Exercitátorom, ktorý si pre nás pripravil duchovnú obnovu, bol J. Ex. Mons. Vilam Judák, nitriansky biskup. Duchovná obnova pozostávala z dvoch prednášok, v ktorých nám otec biskup priblížil nenápadné, tiché postavy z Evanjelií plniace si svoje úlohy v spásnom pláne Boha. Počas tejto duchovnej obnovy sme si hlbšie uvedomili, že každý jeden, hoci sme nenápadnými, tichými ľuďmi, máme miesto v Božom pláne spásy.