Duchovná obnova

V sobotu 4. mája sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda uskutočnila duchovná obnova pre bohoslovcov nitrianského seminára. Duchovnú obnovu si pre nás pripravil Mons. Vladimír Kutiš, farár z farnosti Žilina-Hájik, ktorý nám počas príhovorov priblížil praktickú stránku pastorácie.