Duchovná obnova pre starších miništrantov

Predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Vás srdečne pozývajú na duchovnú obnovu pre starších miništrantov, ktorá sa uskutoční v dňoch 06.03.-08.03.2020. Duchovná obnova je určená pre miništrantov od 15 rokov.   

Program duchovnej obnovy:

Piatok

príchod a registrácia od 18:00 do 19:30.
sv. omša

Sobota (počas celého dňa sa dodržiava silentium)

ranné chvály
raňajky
prednáška
sv. omša
obed
čas na osobnú modlitbu alebo rozhovor s otcom špirituálom
prednáška
vešpery
večera
adorácia

Nedeľa

ranné chvály
sv. omša v katedrále
spoločný obed s bohoslovcami
ukončenie DO

Prihlasovací formulár nájdete v sekcii Miništranti.

Všetci sa na Vás srdečne tešíme.