Duchovná obnova starších miništrantov 15+

V dňoch 22.-23. októbra 2016 sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre duchovná obnova pre miništrantov starších ako 15 rokov. V rámci obnovy bude možné nahliadnúť do duchovného aj športového programu bohoslovcov. Taktiež sa uskutočnia zaujímavé prednášky. Všetkých miništrantov srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
Duchovná obnova pre Miništrantov