Futbalový turnaj miništrantov vo farnosti Močenok

Dňa 12. mája 2018 sme boli pozvaní na futbalový turnaj miništrantov, ktorý organizovala farnosť Močenok. Vo finále sme prenechali víťazstvo domácim miništrantom. Sláva víťazom, česť porazeným!