Interdisciplinárna vedecká konferencia

logo-univerzita-komenskehoSubkomisia pre náuku Konferencie biskupov Slovenska a Katedra dogmatickej teológie Rímskokatolíckej  cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  Vás srdečne pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu v Roku viery na tému „Viera v živote kresťana a Cirkvi“. Bude sa konať 16. 10. 2013 (streda) v Bratislave na Kapitulskej ulici č. 26 v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK.
Podrobný program na stiahnutie.