Kandidatúra posvätných stavov

Počas slávenia Druhej adventnej nedele 8.12.2019 keď začal Loretánsky jubilejný rok, prijali ôsmi bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre kandidatúru posvätných stavov. Štyrom bratom Nitrianskej, trom bratom Banskobystrickej a jednému bratovi Žilinskej diecézy ju udelil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Predstavenie kandidátov nasledovalo po evanjeliu a po  homílii sa uskutočnil samotný obrad kandidatúry, počas ktorého kandidáti vyjadrili vôľu prijať posvätný stav diakonátu a kňazstva. Nasledovali spoločné modlitby veriacich, po ktorých otec biskup požehnal kandidátov osobitnou modlitbou.

V závere svätej omše boli kandidátom odovzdané požehnané breviáre, aby sa už teraz v tichosti modlitby viac privinuli k svojmu Majstrovi, Ježišovi Kristovi.

1

Obrázok 1 z 21