Konsekrácia kostola a oltára v centre Nitry

V poslednú marcovú nedeľu (31.3.2019) sa bohoslovci z Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre zúčastnili na slávnostnej svätej omši vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie v Nitre, ktorý miestni obyvatelia nazývajú ľudovo  „kláštor“. Hoci kostol tu stojí viac ako 150 rokov, konsekrovaný bol až teraz. Obradu konsekrácie a sv. omši predsedal nitriansky biskup J. Ex. Mons. Viliam Judák. Okrem kostola bol posvätený aj nový pevný kamenný oltár z talianskeho a španielskeho mramoru, do ktorého boli vložené relikvie mučeníkov svätej Vincencie a svätého Krescenta. Svätú omšu doprevádzala svojim spevom Schola cantorum z kňazského seminára.

Farský kostol Navštívenia Panny Márie v Nitre má obnovené celé presbytérium. Okrem oltára pribudla v jeho priestoroch aj nová ambona, dlažba a krstiteľnica.

 

Titulný obrázok: www.geocaching.com