Lektorát a akolytát nitrianskych bohoslovcov

Dňa 10. mája 2018, na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prijali naši bohoslovci ministériá lektorátu a akolytátu. Ministérium lektorátu prijali taktiež traja kandidáti, ktorí sa pripravujú na prijatie trvalého diakonátu.  Udelil im ich Mons. Peter Brodek, nitriansky generálny vikár, počas svätej omše, ktorá sa konala v Kaplnke sv. Gorazda v kňazskom seminári. Ministériá lektorátu prijali: Lukáš Behan, Tomáš Barta, Branislav Fabík, Jozef Fojtík a Roman Mihálik.  Ministérium akolytátu prijali: Patrik Lenčéš, Július Nemček, Martin Sedláček a Marek Sopko.  Nech ich Pán Boh požehnáva v ich službe.